Tecuci

Tecuci este un municipiu din judeţul Galaţi, România, cu o suprafaţă de (de la nord la sud , iar de la vest la est ) şi o populaţie de locuitori conform recensământului din anul 2002.

 

Aşezare geografică

Pe glob, intersecţia paralelei 45°51’06” latitudine nordică cu meridianul 27°25’56” longitudine estică stabileşte poziţia matematică unică a municipiului Tecuci, la Nord de Ecuator şi la Est de primul meridian, in al treilea fus orar.

Geografic, municipiul Tecuci se află aşezat aproape de limita sudică a Colinelor Tutovei (14 km), la contactul cu Piemontul Poiana-Nicoresti, ambele subunitaţi ale Podişului Moldovei, la cofluenţa râului Bârlad cu pâraul Tecuci, aproape de valea Siretului (10 km), în cuprinsul câmpiei de terase care poartâ numele orasului, Câmpia Tecuciului.

Tecuci este un municipiu din judeţul Galaţi, România, cu o suprafaţă de 8676 ha (de la N la S 8,9 km, iar de la V la E 7,1 km).

Este situat într-o zonă de câmpie, pe malul râului Bârlad afluent al râului Siret şi pe malul râului Tecucel, afluent al Bârladului.

Este un oraş mijlociu, cu un comerţ în continuă dezvoltare. Aşezată la o răspântie de drumuri vechi comerciale, localitatea s-a dezvoltat în vatra unei aşezări geto-dacice şi apoi daco-romane. Atestat încă din 1435, târgul Tecuci era un important centru de tranzit şi de schimb pentru negustorii din ţările de la nordul şi de la vestul Moldovei, ca şi pentru cei din regiunile limitrofe.

Populaţia municipiului este în continuă creştere, cu un spor natural de 4,5%. Actualmente, aceasta depăşeşte 53.000 de locuitori şi se estimează că până în 2010 va ajunge la 60.000 de locuitori.

 

 

Localităţi apropiate

Draganesti - DN25 - 8.00 km

Hanu Conachi - DN25 – 32.00 km

Tişiţa - (Mărăşeşti) – E581 – 20.00 km

Munteni – E581 – 5.00 km

Valea Mărului – DJ242 – 22.00 km

Târgu Bujor – DJ242 – 45.00 km

Buciumeni – DJ252 – 27.00 km

 

Teritoriu

Municipiul Tecuci are o suprafata totala de 8676 ha pe care se afla amplasate 14.500 locuinte din care 507 în proprietate publica si 13.993 locuinte din fonduri private. Suprafata locuibila este de 567.213 mp din care în proprietate publica 14.410 mp si 552.803 mp suprafata locuibila din fonduri private. În ceea ce priveste lungimea strazilor din municipiul Tecuci, aceasta este de 117 km din care 56 km reprezinta strazi orasenesti modernizate. Reteaua de canalizare are o lungime de 72 km, reteaua de distributie a apei potabile este de 81,1 km, iar cea de distributie a gazelor naturale este de 66,7 km.

 

Clima

Temperatura medie anuală este, calculată pe o perioadă de 70 de ani, la Tecuci de 9,8°C. Temperatura medie a verii este de cuprinsă între 21°C la Tecuci si 21,3°C la Galati.

 

Caracteristici pedologice

În conditiile de climă mentionate, pe un strat alcătuit din loess care ocupă cea mai mare suprafată, ca si din nisip pe valea Bârladului, s-a instalat o vegetatie ierboasă tipic de stepă, care apare astăzi numai pe terenurile unde nu se practică Agricultura.

Vegetatia, reprezintă rezultatul interactiunii ariilor de influentă este europeană, atlantică, sudică, al elementelor eudemice si al activitătii antropice. În ansamblu, vegetatia de silvostepă se întâlneste în câmpia Tecuciului, iar cea de stepă propriu-zisă în câmpia Covuiluiului.

 

 

 

continuarea in pagina urmatoare ...


 
Articole
Barajul si lacul de acumulare ...
Lacul de acumulare Vidraru, amplasat pe raul Arges pe un sector de 28 km lungime...
Salina Slanic Prahova
Statiunea balneoclimaterica Slanic Prahova este situata la 400 m altitudine.Slan...
Cehu Silvaniei
Cehu Silvaniei (în ) este un oraş în judeţul Sălaj, situat la o d...
Borsa
Borşa (în , în ) este un oraş din judeţul Maramureş, Transilvani...
Rezervatia Salhoi – Zamb...
Rezervaţia Salhoi – Zambroslăviile din Munţii Maramureşului are statut...
Parcul National Muntii Rodnei
[Istoric] Muntii Rodnei, care etaleaza cele mai înalte altitudini din Car...
Rapa Rosie
Are o suprafaţă totală de 49,6 ha şi este localizată în apropierea sa...
Lacul Negru
Rezervatie naturala de tip mixt, desemnata prin HG 2151/2004, este situata pe ve...
Cheile Narujei
Aria protejată Cheile Nărujei I - Lacu Negru are o suprafaţă de 20 ha ( tip ...
Parcul Natural Vanatori Neamt
Parcul Natural Vânători Neamţ este un parc natural, situat pe versantul ...